מע"מ, מכס ומיסים באי ביי

כמה מיסים צריך לשלם על עסק באתר איביי?

בתאריך .

עסק מצליח באתר איביי יכול לייצר הכנסה משמעותית מהפעולה של מכירת מוצרים ללקוחות בחו"ל באופן רצוף, ובהקשר זה חשוב לזכור שבמדינת ישראל כל הכנסה חייבת במס... אז כמה מיסים צריך לשלם על עסק באיביי?


כמה מס הכנסה אני צריך לשלם על עסק באיביי?
מוכר איביי מקצועי, שמבצע מכירות רבות באיביי ומעביר כסף מחשבון פייפל PayPal לחשבון בנק ישראלי, חייב להצהיר על הכנסה זו לרשויות המס בארץ, ולצורך כך, מומלץ להיעזר ברואה חשבון כדי לדווח בצורה הנכונה ביותר לרשויות המס על הכנסה זו.

גם במידה ומוכר איביי מציע למכירה רק מוצרים בודדים, ולא מייצר הכנסה באופן שוטף ממכירות ב-איביי, ההמלצה היא להיעזר ברואה חשבון או יועץ מס כדי להבין האם יש לדווח על המכירות האלה לרשויות המס ב-ישראל.


עוסק פטור או עוסק מורשה?
מוכר מקצועי באתר איביי שמוכר מוצרים באופן פעיל ומייצר הכנסה נוספת או משכורת עיקרית ממכירות באתר, מומלץ שידפיס את נתוני המכירות שלו בחודשים האחרונים לפעילות ויראה אותם לרואה חשבון.

נתונים אלה יעזרו להבין האם עליו לפתוח תיק ברשויות המס של עוסק פטור או עוסק מורשה. באופן כללי, עוסק מורשה מבצע מחזור מכירות של למעלה מ-70,605 ש"ח בשנה.


ישראל מחזירה כסף למוכרים ב-איביי
מדינת ישראל מעודדת עסקאות יצוא, ולכן כל מי שמוכר באתר איביי יכול להרוויח מכך. עסקת יצוא היא עסקה שבה הלקוח נמצא בחו"ל והמוצר נשלח מישראל (כמו מכירה ב-איביי...).

ישראל מאפשרת לכל יצואן (מוכר איביי) שהוא גם עוסק מורשה לקבל זיכוי על המע"מ שהוא שילם, כאשר הוא קנה את המוצר בתוך ישראל.

לדוגמא:
מוכר איביי קנה מוצר ב-ישראל ב-1,160 ש"ח (1,000 ש"ח + 16.0% מע"מ). את המוצר הוא פרסם ומכר באיביי ושלח את המוצר לחו"ל.

המוכר רשאי להפיק לפעולה זו מסמך שנקרא רשומון יצוא (אפשר להפיק בדואר ישראל בעלות של 67 ש"ח).

רשומון הייצוא מאפשר ליצואן שמכר באיביי להגיש דו"ח לרשות המיסים שכולל את רשומוני היצוא שלו, ולקבל את המע"מ ששולם בזמן קניית המוצר (160 ש"ח) בחזרה מרשויות המע"מ בארץ.


איך מקבלים זיכוי על המע"מ?

את דו"ח המכירות, החשבוניות, המסמכים ורשומוני היצוא אפשר להגיש באמצעות רואה חשבון לרשויות המע"מ, והכסף מופקד פעם בחודשיים ישירות לחשבון הבנק של היצואן.

המשמעות של האפשרות לקבל החזרי מע"מ ליצואנים ולמוכרים באתר איביי היא הוזלה של עלות המוצרים המיוצאים מישראל ונשלחים לחו"ל ב-16.0%, כלומר רווח גבוה יותר!

מהו "עוסק פטור"?

  1. אם מחזור-העסקאות השנתי הצפוי נמוך מהסכום הקבוע בחקיקה (המשתנה מדי פעם ועומד כיום על סך של כ-70,605 ש"ח), קיים פטור מהגשת דוחות ותשלום למע"מ.
    כאשר מחזור-העסקאות יגיע לסכום הקבוע כאמור, יש להרשם בתור עוסק מורשה החייב בדיווח.
    לתשומת-לב עבור עוסק פטור אסור להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו (אלא קבלות בלבד), כמו-כן, עוסק פטור אינו רשאי לקזז מס תשומות בגין הוצאותיו.
  2. יחד עם האמור לעיל, יש לדעת, כי קיימים בעלי עיסוקים ומקצועות, החייבים להירשם מהתחלה תחת הסיווג עוסק מורשה, וזאת ללא כל קשר לגובה מחזור-העסקאות השנתי שלהם.
    בעלי עיסוקים החייבים להרשם כעסק מסוג עוסק מורשה, הם למשל: רופאים, אדריכלים, טכנאים, טוענים רבניים, מנהלי חשבונות.

מי חייב להירשם כעוסק מע"מ, ומתי?

אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, סחורות, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם - חייבים להירשם כעוסקים במע”מ.

הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו הוחל בפעילות העסקית. מי שמקים עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז עליו להוכיח כי אכן מוקם עסק.

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מציגה: עיקר ההבדל בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה נעוץ בעובדה כי עוסק מורשה חייב לדווח ולשלם מס ערך מוסף אחת לחודש או חודשיים - תלוי במחזור העסקאות שלו, ואילו עוסק פטור אינו מדווח (למעט פעם אחת בסוף השנה) ואינו משלם מע"מ על הכנסותיו.

בשל העובדה זאת עוסק פטור אינו משלם מע"מ על הכנסותיו, הרי שיש יתרון לרישום עסק כ עוסק פטור- להלן ע.פ.

מה השיקולים בעד ונגד עבור עוסק פטור?

אם העסק דורש השקעה גבוהה בציוד - ע.פ לא יוכל לקבל החזר המע"מ, וכדאי לו להירשם בתור עוסק מורשה, למעשה גבול הכדאיות הינו הסכום הפטור כלעיל.

אם אין השקעה כלל - קיימת עדיפות ברורה להיות ע.פ שכן ההכנסות יישארו בידיו כולל המע"מ.

קיימת אפשרות לעבור ממצב עוסק פטור למצב עוסק מורשה ולהגיש בקשה לקזז מע"מ על הקניות טרם התחלת העסק במידה והן ישמשו הלאה את העסק - כגון ציוד שנרכש וממשיך לשרת את העסק. הכול בתנאי שעומדים בתנאים שלעיל.

חשוב לציין כי המונח עוסק פטור תקף אך ורק לצרכי מע"מ. לצרכים אחרים - מס הכנסה וביטוח לאומי, אין למונח עוסק פטור משמעות וכל החוקים חלים על ע.פ. כרגיל כמו חובה לנהל ספרי חשבונות וכד'.